Bij dementie is er sprake van achteruitgang van meestal meerdere hersengebieden. Hierdoor gaat vaak het praktisch handelen, taalbegrip, inzicht in de eigen situatie en het geheugen achteruit. Voor de ziekte is nog geen oplossing gevonden, hersendelen die aangetast zijn worden niet meer beter. 

Wat wél kan is zo lang mogelijk alle hersendelen blijven gebruiken, prikkelen en uitdagen, zodat de conditie van de gezonde hersendelen optimaal wordt. Aangetoond is dat het bijzonder zinvol is om de hersenen 'aan het werk' te houden. Ook bij Dementie zijn er nog delen van de hersenen waar nieuwe hersencellen of netwerken kunnen ontstaan om functies (gedeeltelijk) te behouden of zelfs te verbeteren. Het is hiervoor belangrijk dat de hersenen zowel motorisch als cognitief worden uitgedaagd. Dit gebeurt bij de RGM volop op het ritme van vrolijke muziek.

Mensen met dementie (en hun huisgenoten) kunnen onder meer vooruitgang bemerken op de volgende punten:

  • toename van initiatief
  • betere concentratie, meer in het hier en nu
  • verbetering van motorische vaardigheden
  • beter overzicht in situaties
  • verbetering van de spraak (beter verstaanbaar)
  • verbetering van stemming

De tekst gaat verder onder de afbeelding

In het kader van het Alzheimer Podcast project vertelt Henny Marée hoe zij de Ronnie Gardiner Methode met succes inzet voor 'mensen met geheugenproblemen'. Henny is als muziekdocent en RGM practitioner werkzaam bij De Herbergier in Delft.

Bij de RGM voor mensen met dementie of vergeetachtigheid is het van extra belang dat er muziek wordt gekozen uit de periode dat de deelnemers nog jong waren, het liefst uit de leeftijdsperiode van 17-23 jaar. In een fase waarin de hersenen weinig herinnering meer hebben, blijkt muziek een uitzondering. Dit heeft te maken met de plaats in het brein waar het 'muzikale geheugen' ligt, een in evolutionair opzicht ouder en dieper gelegen deel van de hersenen.

De kracht van muziek wordt prachtig geïllustreerd in een (Engelstalig) door Oliver Sacks toegelicht filmpje over Henry, een bewoner van een verzorgingshuis in Amerika. Het filmpje is hieronder te bekijken.