Postcommotioneel Syndroom (PCS), ofwel Langdurige klachten na een hersenschudding

Vind een PCS praktijk op de kaart

Na het oplopen van een hersenschudding herstellen niet alle mensen binnen de ‘normale’ periode van drie maanden. Als klachten langer blijven bestaan of zelfs toenemen na verloop van tijd, dan spreekt men van PCS. Veelgenoemde klachten zijn: hoofdpijn, extreme vermoeidheid, overgevoeligheid voor prikkels (licht en geluid), verminderde concentratie, evenwichtsproblemen, geheugenproblemen, stemmingswisselingen.

RGM bij PCS is een toepassing van RGM waarbij de hersenen getraind worden om weer belastbaar en minder overgevoelig te worden, en na vermoeidheid weer te herstellen. Hiervoor is het programma RGM bij PCS ontwikkeld. In dit programma worden de hersenen uitgedaagd zich in te spannen, te concentreren, het tempo van de muziek te volgen, in balans te blijven en te multitasken. Dit klinkt allemaal ingewikkeld maar de oefeningen worden opgebouwd van zeer eenvoudig naar steeds een stapje moeilijker.

Het programma bestaat uit 12 oefensessies:

  • 4 oefensessies, individueel, wekelijks
  • 6 groepssessies, wekelijks
  • 2 weken later een 7e groepssessie
  • 3 weken later de 8e groepssessie

Het is belangrijk om tussen de oefensessies door, liefst dagelijks maar tenminste drie keer per week, zelf thuis te oefenen; hiervoor worden oefeningen op papier meegegeven.

In een eerste feasibility study onder mensen met PCS (variërend van een half jaar tot 11 jaar klachten) is het effect van RGM bij PCS onderzocht. Uit het onderzoek kon geconcludeerd worden dat de interventie RGM bij PCS een waardevolle bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen met PCS. Een samenvatting van het onderzoek vind u onderaan deze pagina.

Naar aanleiding van dit eerste onderzoek is het PCS netwerk van eerstelijns RGM-practitioners opgezet. Alle deelnemers van dit netwerken zijn zowel therapeut als RGM practitioner en werken volgens dezelfde aanpak. U kunt ze binnenkort vinden via deze website.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande en/of de samenvatting vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mariken Jaspers, m.jaspers@rgm-nederland.nl.

In dit artikel, gepubliceerd in het Hersenletsel Magazine van december 2023, leest u over de ervaringen van Joke Boonstra aan het programma RGM bij PCS (Klik op de link)

In het artikel '7 vragen', gepubliceerd in het Hersenletsel Magazine van december 2023, zijn 7 vragen gesteld aan Mariken Jaspers die het onderzoek naar RGM bij PCS heeft uitgevoerd (klik op de link)