Voor iedereen die werkt met individuele cliënten/patiënten en/of groepen, met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel en die binnen zijn of haar vakgebied aanvulling en verrijking zoekt naast bestaande behandelmethoden is de RGM een waardevolle aanvulling. Denk daarbij aan werkvelden als de gezondheidszorg (ziekenhuizen, revalidatiecentra, eigen praktijken) en het onderwijs (leerkrachten, remedial teachers, onderwijsondersteuners).  

De opleiding tot RGM-practitioner bestaat uit twee modules: module 1, de introductie en module 2, het vervolg met certificering. Na afronding van module 2 heeft men voldoende handvatten om een gevarieerd programma samen te stellen voor alle denkbare doelgroepen. Om gecertificeerd RGM-practitioner te worden, is het noodzakelijk om beide modules te volgen. Module 2 moet binnen een jaar na het volgen van module 1 worden voltooid.

Er bestaat nog een derde module. Deelname hieraan is voorbehouden aan practitioners die vertrouwd zijn- en ervaring hebben met de methode. Module 3 geeft een verdere verdieping van de RGM.

Docenten: de cursussen wordt gegeven door Mariken Jaspers en André de Jong, beide RGM-practitioner en trainer, opgeleid door Ronnie Gardiner. De cursus is geaccrediteerd door de SRVB, KNGF en de ADAP.

Op elke cursus zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden.pdf

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Module 1, de introductiecursus

Tijdens deze tweedaagse cursus behandelen we:

 • de 7 basissymbolen/-bewegingen
 • theorie: de theorie achter RGM, plasticiteit van het brein in relatie tot RGM en de kracht van ritme
 • globale, praktische muziekanalyse tbv RGM

Wil je na het afronden van module 1 verder met module 2, dan is het noodzakelijk om je kennis eerst in de praktijk te brengen. Allereerst zorg je dat je vertrouwd raakt met de basis door deze te oefenen. Ook oefen je minimaal 8 keer met een oefengroep om toegang te krijgen tot module 2. De specificaties ontvang je na aanmelding voor de vervolgcursus.

Accreditatie
SRVB:   punten worden toegekend voor het succesvol afronden van het vervolgdeel (zie onder)

KNGF:  punten worden toegekend voor het succesvol afronden van het vervolgdeel (zie onder)
ADAP:  13 punten

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Module 2, de vervolgcursus plus certificering

Voor deelname aan module 2 is het noodzakelijk om eerst module 1 te volgen. Het met succes afronden van module 2 leidt tot een certificering als internationaal gecertificeerd RGM-practitioner. 

Tijdens de tweedaagse cursus behandelen we:

 • de volgende 6 symbolen/bewegingen
 • verdieping van theorie
 • verdieping van muziekanalyse

Ook geeft iedere deelnemer een presentatie van een zelf gemaakte oefening. Na afronding van de cursus wordt de cursist, wanneer deze voldoet aan de gestelde criteria, gecertificeerd tot RGM-practitioner en heeft deze voldoende handvatten om RGM op professionele en verantwoorde wijze aan te bieden. 

Accreditatie:

 • KNGF:   34 punten
 • SRVB:   56 punten
 • ADAP:   14 punten (totaal met introductiecursus: 27) 

Met het succesvol afronden van module 2 wordt men internationaal gecertificeerd RGM-pracitioner. RGM Nederland zal zich inzetten om alle practitioners in Nederland op professionele wijze te ondersteunen, zowel individueel als in het algemeen. Dit gebeurt onder meer door:

 1. Het vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen van RGM bij congressen, onderzoekers, medici, patiëntenorganisaties, sociale media;
 2. bemiddelen tussen vraag en aanbod (het gebeurt regelmatig dat we de vraag krijgen of er een practitioner beschikbaar is voor een groep of persoon);
 3. toegang tot het intranet waar onder meer kant en klaar oefenmateriaal is te vinden, een forum, meetinstrumenten, promotiemateriaal, artikelen, concept presentaties, fotomateriaal;
 4. vermelding op de website www.rgm-nederland.nl onder ‘vind een praktijk’, evt. met verschillende locaties. de practitioner kan zelfstandig inhoud aanpassen of toevoegen;
 5. ondersteuning bij vragen van practitioners telefonisch of per mail;
 6. organiseren van een jaarlijkse landelijke practitionersdag

Voor deze ondersteuning wordt met ingang van het nieuwe jaar nadat men practitioner is geworden, een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €70,00 inclusief btw. 

Men kan ook afzien van deze dienstverlening. Dit dient men uiterlijk op 1 mei aan te geven via een mail naar info@rgm-nederland.nl, de jaarbijdrage wordt begin juli in rekening gebracht. Gevolg van een afmelding is dat de onder punt 9 genoemde b, c, en e vervallen, de ondersteuning als vermeld onder punt d wordt beperkt.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Module 3, de verdiepingscursus

Voor wie ervaren is in de RGM en een laatste stap wil maken in zijn of haar ontwikkeling als RGM-practitioner bestaat er nog de mogelijkheid om een derde module te volgen, de verdiepingscursus. Tijdens deze tweedaagse cursus behandelen we:

 • de laatste 6 symbolen/bewegingen
 • diagonale bewegingen, bewegen over een denkbeeldige middellijn
 • bijzondere oefenvormen
 • verdieping van de theorie

Als het gaat om coördinatie en motorische vaardigheden dan is deze module het meest uitdagende. Zeer bruikbaar voor doelgroepen als kinderen, gezonde ouderen, Parkinson en MS. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus wordt de deelnemers master RGM-practitioner.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Voor wie?

De opleidingen staan open voor onder meer:

 • Muziektherapeuten
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar
 • Fysiotherapeuten
 • Leerkrachten uit het onderwijs
 • Ergotherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Sportdocenten CIOS, ALO
 • Remedial teachers
 • Bewegings- en muziekagogen
 • Psychiatrisch-, Parkinson-, en MS-verpleegkundigen
 • (neuro)psychologen
 • (revalidatie)artsen

Verwacht wordt dat deelnemers beschikken over affiniteit hebben met muziek (u hoeft niet een instrument te spelen), gevoel voor ritme. Daarnaast moeten deelnemers beschikken over de mogelijkheden om het geleerde in praktijk te brengen.
Als u twijfelt of u hieraan voldoet, neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen inschatten in hoeverre e.e.a. aansluit bij uw wensen en wat mogelijk is.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Cursusdata

Module 1

Module 2 (alleen voor wie module 1 met goed gevolg heeft afgerond)

Module 3, de verdiepingscursus (zie onderstaande voorwaarden voor deelname)

Dealname aan de verdiepingscursus, module 3, is alleen mogelijk voor ervaren RGM-practitioners. Deelnemers zijn vertrouwd met de 13 RGM symbolen en hebben ruim ervaring met het aanbieden van RGM aan hun doelgroep(en).

De cursus is op beide dagen van 9.00 - 17.00 uur. Na aanmelding ontvangt u bevestiging van deelname en wat praktische informatie. 

Als u wilt deelnemen aan een inmiddels volgeboekte cursus dan kunt u zich op de reservelijst laten plaatsen, een enkele keer komt een plaats vrij ivm annulering door een cursist. Stuurt u in dat geval een mail naar info@rgm-nederland.nl

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen:

 • Module 1, de introductiecursus € 427,50
 • Module 2, de vervolgcursus € 457,50
 • Module 3, de verdiepingscursus € 427,50

Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, lunch, alle drankjes, tussendoortjes, exclusief btw.

Korting
Als u zich direct inschrijft voor modules 1 én 2, dan betaalt u geen €885,00, maar €840,74. Deze korting geldt niet in combinatie met een (congres)aanbieding. Studenten ontvangen 15% korting op module 1 of 25% op de combinatie module 1 en 2. 

Jaarbijdrage

RGM Nederland zal zich inzetten om alle practitioners in Nederland op professionele wijze te ondersteunen, zowel individueel als in het algemeen. Dit gebeurt onder meer door:

 1. Het vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen van RGM bij congressen, onderzoekers, medici, patiëntenorganisaties, sociale media;
 2. bemiddelen tussen vraag en aanbod (het gebeurt regelmatig dat we de vraag krijgen of er een practitioner beschikbaar is voor een groep of persoon);
 3. toegang tot het intranet waar onder meer kant en klaar oefenmateriaal is te vinden, een forum, meetinstrumenten, promotiemateriaal, artikelen, concept presentaties, fotomateriaal;
 4. vermelding op de website www.rgm-nederland.nl onder ‘vind een praktijk’, evt. met verschillende locaties. de practitioner kan zelfstandig inhoud aanpassen of toevoegen;
 5. ondersteuning bij vragen van practitioners telefonisch of per mail

Voor deze ondersteuning wordt met ingang van het nieuwe jaar nadat men practitioner is geworden, een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht van €70,00 incl. btw. 

Men kan ook afzien van deze dienstverlening. Dit dient men uiterlijk op 31 november voor de start van het nieuwe jaar (1 januari) aan te geven via een mail naar info@rgm-nederland.nl. Het onder punt 2, 3 en 4 genoemde diensten vervallen, de ondersteuning als vermeld onder punt 5 is beperkt.

Terug naar boven